Cooperland kutsub MTÜ-sid koostööle

Neljapäev, 5 Juuni, 2014 - 14:00

Cooperland on omaalgatuslik projekt, mille eesmärk on arendada välja koostöövõrgustik - Euroopa Ühispraktikad (European Cooperative Practices), mis teostatakse erinevate organisatsioonide partnerluse abil 2014 aasta kestel. Organisatsioonid on kuuest riigist: Eesti, Hispaania, Itaalia, Holland, Horvaatia, Kreeka. Rohkem infot Cooperlandi kohta leiate veebilehelt: www.cooperland.org
Projektis ettenähtud tegevused sisaldavad endas organisatsioonide kohtumisi kohalikul tasandil, eesmärgiga analüüsida kogukonna ühispraktika (Cooperative Citizenship Practices) potentsiaale ja piiranguid. Iga riigi sisestele aruteludele järgneb kuue partnerriigi esindajate kohtumine Vigos, Hispaanias septembris 2014. Ettepanekute ja nõuete koostamine koostöövõrgustiku loomiseks teostatakse Brüsselis, kuhu on kaasatud nii partnerriikide esindajad kui ka kohalikud administratsioontöö korraldajad.
Projekti partner Eestist on MTÜ VagaLume ning oma esimese kohaliku arutelu korraldame juba 05. juunil 2014, kell 14:00-17:00. Asukohaks valisime Teotatri teatrisaali: http://www.teoteater.ee/est/kontakt/
Seega kutsume Teie organisatsiooni osalema kohalikul arutelul ning võimalusel ka Teie organisatsiooni esindajat osalema töökoosolekul, mis leiab aset Vigos, Hispaanias. Piiratud ressursside tõttu on välismaal toimuval koosolekul osalejate arv limiteeritud.

NB! Oma osalusest andke palun teada esimesel võimalusel telefonil +372 563 54 005.