maavanema%20kohtumise%20protokoll%2017.01.2011.pdf