Ettepanekud 2016 projekteeritavatele tänavatele

Neljapäev, 7 Aprill, 2016 - 09:45

Saatsime Tallinna Transpordi- ja Kommunaalametile ettepanekud, mida peaks arvestama remonti minevate tänavate projekteerimisel:

 

Saime ka lihtsa ja selge vastuse (25. aprill 2016):

"Tallinna Kommunaalamet on läbi vaadanud MTÜ Telliskivi Seltsi poolt koostatud ettepanekud Õle, Kalju ja Vabriku tänavate kohta. Edastasime Teie poolt saadetud kirja projekteerijale ja võimalusel arvestame Teie ettepanekutega projektdokumentatsiooni koostamisel."