Seltsi tutvustus

Telliskivi Selts on Kalamaja ja Pelgulinna elanikke ühendav ja esindav selts, mis loodi 2009. aastal. 

 
Mõte luua asumipõhine avalikes huvides tegutsev selts tuli 2009. aasta 1. mail „Minu Eesti“ mõttetalgutel, kus kõige populaarsemaks kasvas linna tulevikuarenguid käsitlev arutelugrupp. Kuna mõttetalgute kestvus oli ajaliselt piiratud, kuid arutamist vajav teemadering üha kasvas, lepiti juba kohapeal kokku järgmine kohtumine. Ühiste arutelude tulemusel sai selgeks, et ideede elluviimiseks on tarvis luua midagi suuremat ja püsivamat – ametlik organisatsioon, millega saaks liituda kõik Kalamaja ja Pelgulinna arengust huvitunud ning isiklikuks panustamiseks valmis inimesed. Oktoobris asutatigi MTÜ Telliskivi Selts, mis sai nime Kalamaja ja Pelgulinna ühendavalt Telliskivi tänavalt.
 
Seltsi põhilisteks eesmärkideks on Kalamaja ja Pelgulinna asumite elukeskkonna parendamine nende väärtuslikku miljööd säilitades, piirkonna elanike huvide kaitsmine ja neile piirkonda puudutava info edastamine. Piirkonna elanike huvide esindamiseks on Telliskivi Selts esindatud Linnavolikogu ja Põhja-Tallinna halduskogu komisjonides. Selleks, et teaksime täpselt, millised on Kalamaja ja Pelgulinna elanike huvid ja seisukohad, ootame seltsiga liituma uusi liikmeid. Nendelt, kes ametlikult liikmeks astuda ei soovi, ootame kaasarääkimist mõnel muul viisil – olgu selleks siis kommentaarid kodulehel või e-kiri. 
Ütlematagi on selge, et üheks inimeste huvidest on seltskondlik läbikäimine, aeg-ajalt pannkookide söömine ja omaenda kodu lähedal kultuuriürituste korraldamine.
 
Selts lähtub oma tegevuses põhikirjast ja eetilise tegevuse põhimõtetest. vt Vabaühenduste eetikakoodeks