tutvustus

Seltsile on tegevusaja jooksul jagatud järgmisi toetusi (€)

2011
Telliskivi Seltsi Foorum – kokku 9 foorumit, 9664,56 Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
Kalamaja Avatud Hoovid (Tallinn – Kultuuripealinn 2011) – 7875 Tallinn 2011 SA + 2709 Tallinna linn
Kalamaja Jõululaat – 1060 KOP
Kalamaja Päevad 2011 – 2184 Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus + 1381,29 KOP

2012
Kalamaja Päevad 2012 – 1000 Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus + 1440 KOP + 320 KULKA

2013
Kalamaja Päevad 2013 – 600 Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus + 1600 KOP + 1350 KULKA +750 Hasartmängumaksu Nõukogu
Kogukondliku seltsi võimekuse tõstmine – 2628,68 KÜSK

2014
Kalamaja Päevad 2014 – 500 Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus + 1600 KOP +500 Hasartmängumaksu Nõukogu

2015
Kalamaja Päevad 2015 – 1000 Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus + 2000 KOP

2016
Kalamaja Päevad 2016 – 1000 Tallinna kultuuriamet + 2000 KOP + 500 Hasartmängumaksu Nõukogu

Seltsi tutvustus

Telliskivi Selts on Kalamaja ja Pelgulinna elanikke ühendav ja esindav selts, mis loodi 2009. aastal. 

 
Mõte luua asumipõhine avalikes huvides tegutsev selts tuli 2009. aasta 1. mail „Minu Eesti“ mõttetalgutel, kus kõige populaarsemaks kasvas linna tulevikuarenguid käsitlev arutelugrupp. Kuna mõttetalgute kestvus oli ajaliselt piiratud, kuid arutamist vajav teemadering üha kasvas, lepiti juba kohapeal kokku järgmine kohtumine. Ühiste arutelude tulemusel sai selgeks, et ideede elluviimiseks on tarvis luua midagi suuremat ja püsivamat – ametlik organisatsioon, millega saaks liituda kõik Kalamaja ja Pelgulinna arengust huvitunud ning isiklikuks panustamiseks valmis inimesed. Oktoobris asutatigi MTÜ Telliskivi Selts, mis sai nime Kalamaja ja Pelgulinna ühendavalt Telliskivi tänavalt.