Õle tn 27 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 25 Juuni, 2014 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. juuni 2014 istungil:

2. korraldusega nr 1066-k:

algatada Õle tn 27 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Õle tn 27 kinnistu sihtotstarve ärimaast elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus ühe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,09 ha.