Õle tn 27 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 21 Juuli, 2014 - 09:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2014 korraldusega nr 1066-k on algatatud Õle tn 27 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Õle tn 27 kinnistu sihtotstarve ärimaast elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus ühe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,09 ha.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 21. – 28.07.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn  2, Tallinn. Avalik arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub teisipäeval, 29. juulil 2014 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris  http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonil 6457003.

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ja Pealinn, kuna nimetatud ajalehed suvel regulaarselt ei ilmu.