15.05.2014 kell 15:00 avalik arutelu ja 5.-12.05. avalik väljapanek Soo tn 24 kinnistu DP

Neljapäev, 15 Mai, 2014 - 15:00
Laupäev, 5 Aprill, 2014 - 09:00 kuni Laupäev, 12 Aprill, 2014 - 17:00

Soo tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus teavitab, et vastavalt Planeerimisseadusele § 12 lg 6, algatas Tallinna Linnavalitsus 2. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 495-k Põhja-Tallinnas asuva Soo tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Põhja-Tallinnas asuvale Soo tn 24 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja ühe maa-aluse korrusega kortermaja ehitamiseks. Kinnistul asuva 3-korruselise (sh katusekorrus) kortermaja ehitusõigus täpsustatakse. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused ja antakse  heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suurus on 0,10 ha. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris https://oigusaktid.tallinn.ee.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab avaliku arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks teisipäeval, 13. mail kell 15:00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee ning Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis (Niine 2) 5.-12.05.2014, E kl 8:15-18:00; T-R kl 8:15-17:00. Täiendav info: 6457003.