Eskiislahenduse ja projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Kotzebue tn 14 administratiivhoone rekonstrueerimiseks

Esmaspäev, 1 September, 2014 (terve päev) kuni Esmaspäev, 15 September, 2014 (terve päev)

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab vastavalt Tallinna linna ehitusmäärusele § 49 lg 3 eskiislahenduse ja projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Kotzebue tn 14 ärimaa krundil paikneva administratiivhoone rekonstrueerimiseks äripindadega korterelamuks, millega kaasneb maakasutuse sihtotstarbe muutmine senisest 100% ärimaast 80% elamu- ja 20% ärimaaks.

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks olevate dokumentidega on võimalik tutvuda 01.–15.09.2014, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis ja Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee.

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks toimub 16.09.2014 kell 15.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis. Lisainfo telefonil 6457003.