Härjapea tn 11 // Ristiku tn 22 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Esmaspäev, 29 Detsember, 2014 - 09:45

Tallinna Linnavalitsus otsustas 29. detsembri 2014 istungil korraldusega nr 2003-k:

algatada Härjapea tn 11 // Ristiku tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 65% elamumaa ja 35% ärimaa sihtotstarbega Härjapea tn 11 // Ristiku tn 22 kinnistu sihtotstarve elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus kuni kahe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,21 ha.