Härjapea tn 11//Ristiku tn 22 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Teisipäev, 3 Veebruar, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 22.-29.01.2015, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Härjapea tn 11//Ristiku tn 22 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 65% elamumaa ja 35% ärimaa sihtotstarbega Härjapea tn 11 // Ristiku tn 22 kinnistu sihtotstarve elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus kuni kahe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on ka üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,21 ha.

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks leiab aset 03.02.2015 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis. Eskiisi põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Lisainfo telefonil 6457003.