Härjapea tn 27a detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 28 Juuli, 2014 - 09:00 kuni Esmaspäev, 11 August, 2014 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2014 korraldusega nr 1067-k on vastu võetud Härjapea tn 27a detailplaneering, osaühing QP Arhitektid OÜ töö nr QP-11-09/2, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,13 ha suurusel planeeringualal asuva Härjapea tn 27a kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast elamumaaks ja kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega 10 korteriga korterelamu ehitamiseks.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 28.07. – 11.08.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn  2, Tallinn. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris  http://tpr.tallinn.ee.Täiendav info telefonil 6457003.

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ja Pealinn, kuna nimetatud ajalehed suvel regulaarselt ei ilmu.