Heina tn 6a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 14 Juuli, 2014 - 09:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2014 korraldusega nr 1065-k on algatatud Heina tn 6a kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Põhja-Tallinnas asuva Heina tn 6a kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks ja krundile ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutuse tingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 14. – 21.07.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn  2, Tallinn. Avalik arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub teisipäeval, 22. juulil 2014 kell 16.00  Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris  http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonil 6457003.

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ja Pealinn, kuna nimetatud ajalehed suvel regulaarselt ei ilmu.