Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 13 Märts, 2017 - 09:00 kuni Esmaspäev, 10 Aprill, 2017 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 13.03.2017 – 10.04.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek.
Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering võeti vastu 1 veebruar 2017 korraldusega nr 173-k. Detailplaneering hõlmab 2 ha suurust maa-ala. Detailplaneeringuga on ette nähtud ärimaa sihtotstarbega Küti tn 2 kinnistust ning tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega Küti tn 4 kinnistust kahe kuni 10% äri- ja vähemalt 90% elamumaa sihtotstarbega krundi ja ühe 5-25% äri- ja 75-95% elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kuni seitsme kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu või kahe äriruumidega korterelamu ja viie korterelamu ehitamiseks, sealhulgas endise kirikuhoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks äriruumidega korterelamuks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna Planeeringute Registris https://tpr.tallinn.ee/, detailplaneeringu nr on DP039510. Lisainfo telefonil 6457003.