Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Neljapäev, 12 Veebruar, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus kutsub tutvuma Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu eskiisi lahendusega.

Avalik väljapanek lahenduse tutvustamiseks toimub 04.-11.02.2015 Põhja-Tallinna infosaalis. Arutelu toimub 12.02.2015 kell 16.00-17.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2.

Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 21.01.2015 korraldusega nr 65-k. Detailplaneering hõlmab 2 ha suurust maa-ala Kalamaja asumis endise Patarei vangla naabruses. Ärimaa sihtotstarbega Küti tn 2 kinnistust ja tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega Küti tn 4 kinnistust on moodustatud kolm äri- ja elamumaa krunti, kuhu on kavandatud kuni seitse äriruumidega korterelamut. Korterelamud võivad olla kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega.

Eskiisi seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003.