Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu DP avalik arutelu

Esmaspäev, 6 Juuni, 2016 - 14:00

Kommentaarid

Kasutaja hybridauth_Facebook_1081899816 pilt

Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 06.06.2016 kell 14.00-17.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2 saalis. Arutelust võtsid osa Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Linnaplaneerimise Amet (TLPA), Riigi Kinnisvara AS (RKAS), Eesti Muinsuskaitse Selts, Telliskivi Selts, K-Projekt, Säästva Renoveerimise Infokeskus (SRIK MTÜ). Avalikul arutelul arutati läbi avaliku väljapaneku jooksul tehtud ettepanekud ja vastuväited. Avaliku arutelu käigus kõikide ettepanekute ja vastuväidete juures ei jõutud kompromissini ja kõiki proteste tagasi ei võetud. Detailplaneering esitatakse Harju maavanemale planeerimisseaduse kohase järelevalve läbiviimiseks. Ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ja Pealinn teadet ei avaldatud kuna lehed suviti ei ilmu.