Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu (Patarei merekindlus) DP vastuvõtmine

Kolmapäev, 23 Märts, 2016 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 23. märtsi 2016 istungil orraldusega nr 427-k võtta vastu Põhja-Tallinnas 3,71 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 13161, milles on ette nähtud moodustada Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistutest kuni viis krunti, neist üks kuni 30% elamumaa ja vähemalt 70% äri- ja/või ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega, üks vähemalt 50% äri- ja kuni 50% elamumaa sihtotstarbega ning kolm ärimaa või ühiskondlike ehitiste maa või ärimaa ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunti ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kokku 12-le hoonele: ehitismälestiste Patarei kaitsekasarmu ja kaitsekasarmu mortiirpatarei ning muusikakomando hoonete ümberehitamiseks; kuni nelja 5 maapealse ja 2 maa‑aluse korrusega äri- ja eluhoone, kahe 1 maapealse korrusega hoone ning kaitsekasarmu siseõue jalutuskambrite asemele galeriitüüpi hoone ehitamiseks ja koerakuutide säilitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.