Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 6 Mai, 2015 (terve päev)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 6. mai 2015 istungil korraldusega nr 697-k algatada Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu sihtotstarve 0-20% äri- ja 80 100% elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus ühe uue kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) korterelamu ehitamiseks ning olemasoleva äripindadega korterelamu rekonstrueerimiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,20 ha.