Kalevi tn 17//Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik väljapanek ning arutelu

Esmaspäev, 25 Mai, 2015 (terve päev) kuni Esmaspäev, 1 Juuni, 2015 (terve päev)

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 25.05.–01.06.2015, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, avalik väljapanek Kalevi tn 17//Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamiseks. Eskiisi avalik arutelu toimub 02.06.2015 algusega kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu sihtotstarve 0–20% äri- ja 80–100% elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus ühe uue kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) korterelamu ehitamiseks ning olemasoleva äripindadega korterelamu rekonstrueerimiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,20 ha. Detailplaneeringu algatamiskorralduse ning eskiisi seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003. Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid, kuna ajaleht suveperioodil ei ilmu.