Kopli tn 64 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kolmapäev, 10 Detsember, 2014 - 09:00 kuni Kolmapäev, 17 Detsember, 2014 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 10.–17.12.2014 toimub Põhja-Tallinna Valitsuses Kopli tn 64 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Kopli tn 64 kinnistule ehitusõigus ühe kuni  3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorra, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis ja Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Avalik arutelu eskiislahenduse tutvustamiseks toimub Põhja-Tallinna Valitsuse saalis (Niine tn 2, ruum 209) 18.12.2014 kell 15.00. Täiendav info telefonil 6457003.

 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 17. novembri 2014 istungil korraldusega nr 1767-k algatada Põhja-Tallinna linnaosas 0,11 ha suurusel maa-alal asuva Kopli tn 64 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Kopli tn 64 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.