Kotzebue tn ja Vana-Kalamaja tn vahelise kvartali DP eskiisi avalikustamise

Teisipäev, 14 Juuli, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab Kotzebue tn ja Vana-Kalamaja tn vahelise kvartali detailplaneeringu eskiisi avalikustamise. Avalik väljapanek detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamiseks toimub 01.-13.07.2015 Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2. Avalik arutelu toimub 14.07.2015 algusega kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis.

Detailplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinnas asuvate Kotzebue tn 18d ja Kotzebue tn 18c kinnistute liitmine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus kuni kuue 4 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, muuta Kotzebue tn 18a kinnistu sihtotstarve ärimaast elamumaaks ja määrata krundile ehitusõigus hoonete rekonstrueerimiseks korterelamuteks. Kotzebue tn 18 ja Kotzebue tn 18a kinnistute piiride muutmist ei kavandata. Kotzebue tn 18 krundile määratakse ehitusõigus olemasolevate hoonete järgi. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,84 ha.

Eskiisiga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003.