Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu avalik arutelu

Teisipäev, 11 November, 2014 - 15:00

Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatavad, et korraldavad avaliku arutelu Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku (03.-30.09.2014) tulemuste tutvustamiseks.  Avalik arutelu toimub 11.11.2014 kell 15.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2.

Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 korraldusega nr 1996-k vastu võetud Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10038, on kavas kehtestada, jättes osaliselt välja planeeritava ala kaguosa, sh Põhja pst 33 kinnistu (omanik Statoil Fuel & Retail Eesti AS). Vastuvõetud detailplaneeringus oli planeeritud ala suurus 11,21 ha, detailplaneering on kavas kehtestada 7,01 ha suurusel alal. 

Detailplaneeringut on muudetud võrreldes vastuvõetud lahendusega Põhja pst 35 kinnistu osas. Kinnistust on ette nähtud moodustada kaks hoonestatavat krunti varasema ühe hoonestatava krundi asemel. Neist üks on planeeritud ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi hoone tarvis ja teine, kuhu saab ehitada kuni 5-korruselised ärihooned. Lisaks on detailplaneeringut korrigeeritud, arvestades varem korraldatud avalike väljapanekute ja arutelude tulemustega.

Kavandatava tegevusega taotletakse Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu” osalist muutmist haljastuse protsendi osas.

Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Täiendav info telefonil 645 7003.

 

TULEMUSED

Põhja-Tallinna Valitsus korraldas 11.11.2014 Kultuurikatla, linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu avaliku arutelu. Arutelul osales 173 huvilist: kohalikud kodanikud ja eesti kultuuriavalikkus. Küsimustele vastasid Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd ja SA Kultuurikatel juhataja Väino Sarnet. Arutelu keskmes olid OÜ Mere Kinnisvara, Telliskivi Seltsi ja Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) seisukohad planeeringu põhilahenduse muudatuse osas. TLPA nõustus OÜ Mere Kinnisvara sooviga rajada teine maa-alune korrus krundile pos 6 tingimusel, et parkimise arengukavas määratud suurimat lubatud parkimiskohtade arvu ületavad parkimiskohad määratakse avalikuks kasutuseks.

Telliskivi Selts ei pidanud Tallinna linnaplaneerimise ameti selgitusi põhilahenduse muutmise vajaduse kohta ammendavaks ning kutsus TLPAd üles täiendavale arutelule Põhja pst 35 kinnistu arendamise teemal, et säilitada tänase Katlaaia ja sellega külgneva Kultuurikilomeetri lõigu põhiväärtused ka tulevikus. TLPA, SA Kultuurikatel ja EKKM leppisid kokku täiendava kohtumise vajaduses, et arutada EKKM-i hoone juurdeehituse projekti ning võimalikku krundipiiride muutmist sellest tulenevalt.