Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala DP kehtestamine

Kolmapäev, 11 November, 2015 - 09:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 11. novembri 2015 istungil otsusega nr 176 kehtestada Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneering. Detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringut“ haljastuse protsendi osas. Detailplaneeringus taotletakse ka looduskaitseseadusest tuleneva Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilt veepiirini.