Merimetsa roheala kaitse alla võtmise määruse eelnõu avalik arutelu

Neljapäev, 29 Jaanuar, 2015 - 17:00

Tallinna Keskkonnaamet teatab Merimetsa roheala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise menetluse algatamisest

Tallinna Linnavalitsus algatas 7. jaanuari 2015. a korraldusega nr 4-k Merimetsa kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise menetluse.  Kaitse alla võtmise menetluse läbiviija on Tallinna Keskkonnaamet.

Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 12. jaanuarist kuni 30. jaanuarini 2015. a Tallinna linna kodulehel aadressil http://www.tallinn.ee/Meriemtsa-kaitseala ning Tallinna Keskkonnaametis (Harju tn 13, Tallinn) ja Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine 2, Tallinn).

Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu kohta saab ettepanekuid, märkuseid ning küsimusi esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e‑posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee kuni 30. jaanuarini 2015. a.

Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise avalik arutelu toimub 29. jaanuaril 2015. a  algusega kell 17.00 Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine 2, Tallinn).

Kui Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu avaliku väljapaneku käigus ei muutu loodusobjekti kaitse alla võtmise põhiseisukohad, esitatakse määruse eelnõu Tallinna Linnavolikogule vastuvõtmiseks veebruaris 2015. aastal.