Merimetsa tee 1 kinnistu DP eskiisi avalikustamine

Kolmapäev, 15 Juuli, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab Merimetsa tee 1 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamise. Avalik väljapanek detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamiseks toimub 01.-13.07.2015 Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2. Avalik arutelu toimub 15.07.2015 algusega kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis.

Detailplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinnas asuv Merimetsa tee 1 kinnistu jagada üheks ühiskondlike ehitiste maa ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundile määrata täiendav ehitusõigus kahe kuni 2-korruselise erihooldekodu hoone ehitamiseks ja olemasoleva peahoone laiendamiseks 3-korruseliseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 1,48 ha.

Eskiisiga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003.