Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapanek

Neljapäev, 8 Oktoober, 2015 - 09:15 kuni Neljapäev, 22 Oktoober, 2015 - 00:15

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldavad Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku eesmärgiga detailplaneering kehtestada.

Avalik väljapanek toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis, Vabaduse väljak 7, 08.–22.10.2015, tööaja jooksul. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris veebiaadressil http://tpr.tallinn.ee.

Tallinna Linnavalitsus võttis Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu, OÜ Artes Terrae töö nr 1838DP09 vastu 09.09.2015 korraldusega nr 1299-k. Planeeritav maa-ala on 11,65 ha. Detailplaneeringus moodustatakse Tööstuse tn 54a kinnistust ja reformimata riigimaast 1 riigikaitsemaa ja 1 tootmismaa krunt ning üks 65% transpordimaa ja 35% tootmismaa krunt. Tootmismaa krundile on määratud ehitusõigus 1 ühekorruselise maa-aluse korrusega pumpla ehitamiseks. Riigikaitsemaa krundile on määratud ehitusõigus kuni 20 maksimaalselt 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kaitseväekasarmu ehitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks. Riigikaitsemaa krundil rekonstrueeritakse sadamakai ja ehitismälestisteks kuulutatud Miinisadama katlamaja, katlamaja korsten, aku- ja torpeekoda ja ladu.

Küsimuste korral palume pöörduda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse Lasnamäe, Pirita ja Põhja-Tallinna osakonna detailplaneeringute arhitekti poole telefonil 640 4446 või Põhja-Tallinna Valitsuse arhitekti poole telefonil 645 7003.