Niidi põik 3 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

Reede, 13 Juuni, 2014 - 09:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2014 korraldusega nr 931-k on algatatud Niidi põik 3 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Niidi põik 3 kinnistu sihtotstarve 20% ärimaaks ja 80% elamumaaks või säilitada ärimaa sihtotstarve ning määrata krundile ehitusõigus ühe 4 maapealse korrusega ärihoone või äripindadega korterelamu ehitamiseks.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab avaliku arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks  15. juulil 2014 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuses,  Niine tn 2, ruumis 209. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee ning  7.07 – 14.07, tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis. Lisainfo telefonil 6457003.

 

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid, kuna nimetatud ajaleht suvel regulaarselt ei ilmu.