Orase tn 13 kinnistu detailplaneeringu väljapanek ja avalik arutelu

Neljapäev, 26 Veebruar, 2015 - 15:00

Põhja-Tallinna Valitsus kutsub tutvuma Orase tn 13 kinnistu detailplaneeringu eskiisiga.

 

Eskiisi avalik väljapanek toimub 16.-23.02.2015 Põhja-Tallinna infosaalis, Niine tn 2.

 

Arutelu lahenduse tutvustamiseks toimub 26.02.2015 kell 15.00-16.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, ruumis 104.


Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Orase tn 13 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse (sh üks täiskorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeringuala suurus on 0,12 ha.


Detailplaneeringu eskiisi seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003.