Patarei merekindluse ja lähiala DP

Esmaspäev, 18 Aprill, 2016 - 00:15 kuni Esmaspäev, 2 Mai, 2016 - 00:15

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldavad Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Avalik väljapanek toimub 18.04.–02.05.2016, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Tallinna Linnavalitsus võttis Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneeringu, 
K-Projekt AS töö nr 13161 vastu 23. märtsil 2016 korraldusega nr 427-k. Detailplaneeringu 
maa-ala suurus on 3,71 ha. Detailplaneering käsitleb Patarei merekindlust ja selle lähiümbrust. Planeeringu eesmärk on moodustada Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistutest kuni viis krunti, neist üks kuni 30% elamumaa ja vähemalt 70% äri- ja/või ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega, üks vähemalt 50% äri- ja kuni 50% elamumaa sihtotstarbega ning kolm ärimaa või ühiskondlike ehitiste maa või ärimaa ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunti. Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kokku 12 hoonele: ehitismälestiste Patarei kaitsekasarmu ja kaitsekasarmu mortiirpatarei ning muusikakomando hoonete ümberehitamiseks; kuni nelja 5 maapealse ja 2 maa aluse korrusega äri- ja eluhoone, kahe 1 maapealse korrusega hoone ning kaitsekasarmu siseõue jalutuskambrite asemele galeriitüüpi hoone ehitamiseks ja koerakuutide säilitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/. Lisainfo telefonidel 6404446 ja 6457017.