Pelguranna tn 3 kinnistu DP vastuvõtmine

Kolmapäev, 22 Juuni, 2016 - 09:45

Kommentaarid

Kasutaja hybridauth_Facebook_1081899816 pilt

Tallinna Linnavalitsus otsustas 22. juuni 2016 istungil korraldusega nr 1121-k võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 0,15 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pelguranna tn 3 kinnistu detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 15/13. Detailplaneeringus on ette nähtud ärimaa sihtotstarbega Pelguranna tn 3 kinnistu sihtotstarbe muutmine 15% ärimaaks ja 85% elamumaaks või ärimaa sihtotstarbe säilitamine ning ehitusõiguse määramine ühe kuni 5 maapealse korrusega ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone (majutushoone) või äripindadega korterelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused.