Preesi tn 5//7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitatud vastuväidete arutelu tulemused

Esmaspäev, 29 Veebruar, 2016 - 11:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 29.02.2016 kell 11.00-14.00 toimus Põhja-Tallinna Valitsuse saalis Preesi tn 5//7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitatud vastuväidete arutelu. Arutelul osalesid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindajad, Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse esindaja, planeeringu koostaja, Põhja-Tallinna Valitsuse esindajad ja 23 piirkonna elanikku, sh planeeringu avaliku väljapaneku kestel vastuväite esitanud isikud ja nende esindajad. Arutelul käsitleti detailplaneeringu kohta esitatud eriarvamusi, vastuväiteid ning nende võimalikku lahendamiskäiku. Vastuväidete esitajad oma seisukohti ei muutnud ning Peeteli Sotsiaalkeskuse, planeeringu koostaja ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vastused neid ei rahuldanud. Piirkonna elanike põhimõtteline soov on, et lastekeskuse asemele rajatakse  1930. aastatel kavandatud avalik park. Kodanikud pidasid küsitavaks vajadust lastekeskuse järele antud asukohas, toonitati kavandatava laste- ja noortekeskuse ruumilist sobimatust antud piirkonda ja turvalisuse ning kinnisvara väärtuse vähenemise ohtu. Peeteli kirik kutsus kogukonda arutelu kiriku ruumides jätkama. Detailplaneeringu edasine menetlemine jätkub Tallinna Linnaplaneerimise Ametis.