Roo tn 19 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 13 Mai, 2015 (terve päev)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 13. mai 2015 istungil korraldusega nr 738-k algatada Põhja-Tallinnas 0,13 ha suurusel maa-alal asuva Roo tn 19 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Roo tn 19 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni kahe kuni 4 maapealse (sh katusekorrus ja soklikorrus) korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.