Roo tn 19 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik väljapanek ning arutelu

Esmaspäev, 1 Juuni, 2015 (terve päev) kuni Esmaspäev, 8 Juuni, 2015 (terve päev)

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 01.–08.06.2015, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Roo tn 19 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik väljapanek. Eskiisi avalik arutelu toimub 09.06.2015 algusega kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Roo tn 19 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni kahe kuni 4 maapealse (sh katusekorrus ja soklikorrus) korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu algatamiskorralduse ning eskiisi seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr.  Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003. Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid, mis suvel ei ilmu.