Salme tn 11, 13, 13e kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku avalik arutelu tulemused

Teisipäev, 7 Märts, 2017 - 16:00

Salme tn 11, 13, 13e kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku avalik arutelu toimus 07.03.2017 kell 16.00-16.40 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2 saalis. Arutelust võtsid osa Põhja-Tallinna Valitsus, Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute omanik, AB Ansambel OÜ projekteerija ja arhitekt ning planeeringuala piirinaaber. Avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Arutelu käigus tehti ettepanekuid kinnistupiiril olemasoleva müüri säilitamise osas, mänguväljaku asukoha suhtes, parklasse sissepääsutee ja hoonetevahelise ruumi katendite määramise osas. Ettepanekute osas saavutati kokkulepe ning osapooled lootsid edaspidisele sujuvale koostööle.