Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 8 Veebruar, 2017 - 09:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 08. veebruari 2017 istungil korraldusega nr 216-k algatada Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute detailplaneeringu koostamine. Põhja-Tallinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,34 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühest elamumaa ja kahest tootmismaa sihtotstarbega kinnistust kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku ühe kuni 3-korruselise (sh mansardkorrus) ning kolme kuni 4-korruselise (sh mansardkorrus) 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.