Salme tn 41 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 25 Juuni, 2014 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. juuni 2014 istungil:

6. korraldusega nr 1107-k:

algatada Põhja-Tallinnas 0,09 ha suurusel maa-alal asuva Salme tn 41 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Salme tn 41 kinnistule ehitusõigus olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu või ühe eraldiseisva abihoone ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.