Salme tn 41 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 4 August, 2014 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2014 korraldusega nr 1107-k on algatatud Salme tn 41 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Salme tn 41 kinnistule ehitusõigus olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu või ühe eraldiseisva abihoone ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 28.07. – 04.08.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn  2, Tallinn. Avalik arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub teisipäeval, 05.08.2014 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris  http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonil 6457003.

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ja Pealinn, kuna nimetatud ajalehed suvel regulaarselt ei ilmu.