Soo tn 24 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 2 Aprill, 2014 - 15:30

Tallinna Linnavalitsus otsustas 2. aprilli 2014 istungil:
korraldusega nr 497-k: algatada Soo tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Põhja-Tallinnas asuvale Soo tn 24 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus), maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Kinnistul asuva 3-korruselise (sh katusekorrus) korterelamu ehitusõigus täpsustatakse. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suurus on 0,10 ha.