Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja tn 11, 13, 13a, 13b, 15, 15a ja 15b kruntide ning lähiala DP avalik väljapanek

Esmaspäev, 6 Juuni, 2016 - 09:00 kuni Esmaspäev, 20 Juuni, 2016 - 16:00

Kommentaarid

Kasutaja hybridauth_Facebook_1081899816 pilt

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatavad, et 06.06.2016-20.06.2016, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja tn 11, 13, 13a, 13b, 15, 15a ja 15b kruntide ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Tallinna Linnavalitsus võttis Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja tn 11, 13, 13a, 13b, 15, 15a ja 15b kruntide ning lähiala detailplaneeringu, K-Projekt AS töö nr 11234 vastu 27.aprillil 2016 korraldusega nr 628-k.

Detailplaneeringu ala suurus on 1,02 ha. Detailplaneeringuga on ette nähtud muuta 50% ärimaa ja 50% elamumaa sihtotstarbega Soo tn 46 kinnistu sihtotstarve 90% elamumaa ja 10% ärimaaks; moodustada elamumaa sihtotstarbega Soo tn 46a ja Uus-Kalamaja tn 15b kinnistutest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, millest ühele määrata ehitusõigus kolme 3 maapealse korruse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning teisele määrata ehitusõigus olemasolevate hoonete järgi; liita elamumaa sihtotstarbega Uus-Kalamaja tn 15 kinnistuga reformimata riigimaa ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu või üksikelamu ehitamiseks. Uus-Kalamaja tn 13, Uus- Kalamaja tn 13b, Uus-Kalamaja tn 15a ja Uus-Kalamaja tn 17a krundile on määratud ehitusõigus olemasolevate hoonete laiendamiseks katusekorruse väljaehitamise teel ning Soo tn 46, Uus-Kalamaja tn 11, Uus-Kalamaja tn 13a kinnistule ehitusõigus olemasolevate hoonete järgi. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja lahendatud põhimõtteliselt heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna planeeringute registris, aadressil https://tpr.tallinn.ee/. Lisainfo telefonidel 6404446 ja 6457017.