Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu.

Teisipäev, 9 Veebruar, 2016 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et teisipäeval, 09.02.2016, algusega kell 16.00 toimub Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2, Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu.Olete oodatud osalema!

Tallinna Linnavalitsus võttis  Suur-Patarei 13 kinnistu detailplaneeringu, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 12045, vastu 11.11.2015 istungil korraldusega nr 1686-k. Detailplaneeringus on ette nähtud riigikaitsemaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 13 ja tootmismaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 13e kinnistust moodustada üks elamumaa, kaks ärimaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja kuni kuue 4 maapealse (sh katusekorrus) ning ühise maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, ärimaa kruntidele ühe kuni 4 maapealse ja maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning ühe olemasoleva hoone ümberehitamiseks 3 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega ärihooneks. Lisaks moodustatakse reformimata riigimaast kaks ajutist transpordimaa krunti. Samuti on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja lahendatud heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda digitaalselt Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/.