Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kolmapäev, 16 Detsember, 2015 - 09:00 kuni Teisipäev, 5 Jaanuar, 2016 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatavad, et 16.12.2015–5.01.2016 tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis, Vabaduse väljak 7 Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.
Tallinna Linnavalitsus võttis Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu, Linnaruumi OÜ töö nr 12/13 vastu 4.11.2015 korraldusega nr 1635-k. Detailplaneeringus on kavandatud ärimaa sihtotstarbega Sõle tn 31 kinnistu jagamine elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratud ehitusõigus elamumaa sihtotstarbega krundile kuni 8-korruselise  korterelamu ja ärimaa sihtotstarbega krundile kuni 2-korruselise kaubanduskeskuse ehitamiseks. Mõlemale hoonele on kavas rajada ka maa-alune korrus.  Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja antud haljastuse, heakorrastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu maa-ala on 2,21 ha.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt – Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee.