Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu II avalik väljapanek

Esmaspäev, 6 Juuni, 2016 - 09:00 kuni Esmaspäev, 20 Juuni, 2016 - 18:00

Kommentaarid

Kasutaja hybridauth_Facebook_1081899816 pilt

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatavad, et 06.06.2016-20.06.2016, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7 Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu II avalik väljapanek. Tallinna Linnavalitsus võttis Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu, K-Projekt AS töö nr 12045 vastu 11.novemberil 2015 korraldusega nr 1686-k.

Detailplaneeringu ala suurus on 1,24 ha. Detailplaneeringuga on ette nähtud riigikaitsemaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 13 ja tootmismaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 13e kinnistust moodustada üks elamumaa, kaks ärimaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja kuni kuue 4 maapealse (sh katusekorrus) ning ühise maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, ärimaa kruntidele ühe kuni 4 maapealse ja maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning ühe olemasoleva hoone ümberehitamiseks 3 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega ärihooneks. Lisaks moodustatakse reformimata riigimaast kaks ajutist transpordimaa krunti. Samuti on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja lahendatud heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna planeeringute registris, aadressil https://tpr.tallinn.ee/. Lisainfo telefonidel 6404446 ja 6457017.