Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Kolmapäev, 11 November, 2015 - 09:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 11. novembri 2015 istungil korraldusega nr 1686-k võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 1,24 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 12045, milles on ette nähtud riigikaitsemaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 13 ja tootmismaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 13e kinnistust moodustada üks elamumaa, kaks ärimaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja kuni kuue 4 maapealse (sh katusekorrus) ning ühise maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, ärimaa kruntidele ühe kuni 4 maapealse ja maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning ühe olemasoleva hoone ümberehitamiseks 3 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega ärihooneks. Lisaks moodustatakse reformimata riigimaast kaks ajutist transpordimaa krunti. Samuti on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja lahendatud heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.