Suur-Patarei tn 24 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek

Neljapäev, 21 Juuli, 2016 - 16:00

Kommentaarid

Kasutaja hybridauth_Facebook_1081899816 pilt

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 20.06.2016-20.07.2016, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Suur-Patarei tn 24 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvumiseks avalik väljapanek. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 21.07.2016 kell 16.00 Niine tn 2 saalis. Tallinna Linnavalitsus algatas Suur-Patarei tn 24 kinnistu detailplaneeringu Allianss Arhitektid OÜ töö nr 1505 1. juunil 2016 korraldusega nr 872-k.

Detailplaneeringu ala suurus on 0,3 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Suur-Patarei tn 24 kinnistu sihtotstarve tootmismaast äri-ja elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni 4 maapealse ja kuni 2 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamute ehitamiseks. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringut“, kuna taotletakse ranna ehituskeeluvööndi vähendamist. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne määrata üldised maakasutustingimused ja esitada heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna planeeringute registris, aadressil https://tpr.tallinn.ee/. Lisainfo telefonidel 6404446 ja 6457017.