Suur-Patarei tn 24 lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku arutelu tulemustest

Teisipäev, 2 August, 2016 - 09:45

Kommentaarid

Kasutaja hybridauth_Facebook_1081899816 pilt

Suur-Patarei tn 24 lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 21.07.2016 kell 16.00-17.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2 saalis. Arutelust võtsid osa Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, K-Projekt, naaberkinnistute Suur-Patarei tn 22, 27 ja 29 elanikud ning linnaosa kodanikud. Avalikul arutelul tutvustati planeeringu eskiislahendust ning arutati läbi väljapaneku jooksul esitatud ettepanekud. Tähelepanu juhiti järgmistele asjaoludele. Tagada tuleb Vana-Kalamaja tänavalt avaram vaade merele, sujuv üleminek Patarei hoonestusele, leivavabriku fassaad tuleb säilitada, naaberkinnistuga võiksid olla tingimused samasugused. Avalik juurdepääs tuleb tagada mereäärsele promenaadile. Täpsustada tuleb alusandmeid, millest planeeringu koostamisel lähtutakse. Tehti ka ettepanek leivatehase hoone renoveerida ning hoovipealsed hooned uued ehitada. Enne ehitustööde tegemist tuleb kutsuda arheoloog kaevetööde juurde. Ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ja Pealinn teadet ei avaldatud kuna lehed suviti ei ilmu.