Täiendav avalik väljapanek Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu tutvustamiseks

Neljapäev, 28 August, 2014 (terve päev) kuni Neljapäev, 11 September, 2014 (terve päev)

Tallinna Linnavalitsuse 16.04.2014 korraldusega nr 600-k võeti vastu Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering,osaühing Puusepp & Mänd töö nr 25-07-2012. Detailplaneering näeb ette Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmise elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramise ühe kahest hoone-osast koosneva või kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 27.08.–11.09.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonil 645 7003.