Tööstuse tn 101a ja Kopli tn 94a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kolmapäev, 1 Oktoober, 2014 (terve päev)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 1. oktoobri 2014 istungil 4. korraldusega nr 1434-k:

kehtestada Tööstuse tn 101a ja Kopli tn 94a kinnistu detailplaneering.

4.1 Detailplaneeringu kehtestamisel muutuvad Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korraldusega nr 2103-k kehtestatud „Kopli tn 94a kinnistu ja lähiala detailplaneering” ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 korraldusega nr 973‑k kehtestatud „Tööstuse tn 101 kinnistu ja lähiala detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.