Tööstuse tn 16 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Teisipäev, 10 Veebruar, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 22.-29.01.2015, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Tööstuse tn 16 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Telliskivi tn 8 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha.

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks leiab aset 10.02.2015 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis. Eskiisi põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Lisainfo telefonil 6457003.