Tööstuse tn 16 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Esmaspäev, 29 Detsember, 2014 - 09:45

Tallinna Linnavalitsus otsustas 29. detsembri 2014 istungil korraldusega nr 2005-k:

algatada Tööstuse tn 16 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tööstuse tn 16 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse (sh katuse- või arhitektuurselt liigendatud korrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,06 ha.