Tööstuse tn 16 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Esmaspäev, 6 Märts, 2017 - 09:00 kuni Esmaspäev, 20 Märts, 2017 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 06.03.2017 – 20.03.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Tööstuse tn 16 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine.
Tööstuse tn 16 on  516 m2 suurune kinnistu, mille sihtotstarve on 100% elamumaa. Tallinna Linnavalitsuse 18.11.2016 korraldusega nr 1720-k on Tallinna Linnavalitsuse 29.12.2014 korraldus nr 2005-k „Tööstuse tn 16 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“ kehtetuks tunnistatud. Projekteerimistingimuste taotlusega taotletakse kolmekorruselise korterelamu ehitamist (sh kolmas korrus on katusekorrus või arhitektuurselt liigendatud ja keldrikorrus). Ehitisealune pind 155 m2, brutopind kokku 454,3 m2.
Tööstuse tn 16  projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja illustreerivate materjalidega saab väljapaneku jooksul tutvuda Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2. Materjalid on digitaalselt kättesaadavad ehitisregistris ning Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris 15.02.2017 numbriga PT245660 (aadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/). Lisainfo telefonil 6457003.